HTTP autentizace

Jak použít HTTP autentizaci pro jednoduchou ochranu webu heslem?

K čemu to slouží

HTTP autentizace slouží k základnímu omezení přístupu uživatelů na část webu. Pomocí HTTP hlaviček, se kterými standardně pracují všechny moderní prohlížeče, se umí uživatele zeptat na login a heslo a ty předat na server.

Mezi nevýhody se řadí špatné zabezpečení přenosu hesla. Tuto metodu tedy používej výhradně v kombinaci s HTTPS.

Příklad pro PHP

Nejlépe k ilustraci použití v PHP poslouží komentovaný příklad:

// označení úspěšného přihlášení (odborně flag)
$LoginSuccessful = false;
 
// kontrola vyplnění údajů klientem
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) && isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])) {
  
  $Username = $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
  $Password = $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
  
  // kontrola správnosti přihlašovacích údajů
  if ($Username == 'jmeno' && $Password == 'heslo') {
    $LoginSuccessful = true;
  }
}
 
// je všechno správně?
if (!$LoginSuccessful) {
  
  // při prvním přístupu se uživateli zobazí nabídka s textem `Zadej login a heslo: `
  header('WWW-Authenticate: Basic realm="Zadej login a heslo: "');
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');

  // při nesprávných údajích (většinou po třech pokusech) se uživatel dostane sem
 
  echo 'Přihlášení nebylo úspěšné :-(';
 
} else {
  // při správných údajích se uživatel dostane sem
  echo 'Tajná stránka!';
}

Příklad pro Apache2

Omezení přístupu pomocí HTTP hlaviček jde vynutit i přímo na serveru, například pomocí následujích souborů:

soubor .htaccess

AuthType Basic
AuthName "Zadej login a heslo: "
AuthUserFile cesta/k/.htpasswd/souboru
AuthUser valid-user
soubor .htpasswd

#username je jmeno a heslo je password. Heslo musí být zakódováno do Base64
jmeno:cGFzc3dvcmQ=

K tomuto způsobu použití najdeš víc na webu apache.org.

Technické fungování komunikace

Server

Server by měl při neautorizaci vrátit status HTTP 401 Unauthorized a WWW-Authenticate pole.

Odhlášení se nedá řešit nijak přímo. Serveru stačí poslat hlavičku se statusem 401. Klient většinou záměrně pošle nový request se špatnými přihlašovacími údaji.

Klient

Klient, který se chce autentizovat, použije Authorization pole, kam pomocí Base64 zakóduje své jméno a heslo (více podrobností v odkazech dole). Může se použít s jakoukoli metodou, nejen GET.

Jsou tři druhy autentizačních mechanizmů:

 • Basic - údaje se posílají nešifrovaně zakódované do Base64 (používat pouze přes HTTPS),
 • Digest - heslo se zde posílá zahashované pomocí MD5 (takže stále radši používat přes HTTPS),
 • NTLM - zde se používá zabezpečený přenos dat, ale funguje pouze při HTTP/1.1 a nemusí správně prostupovat některými proxy servery.

Jméno a heslo se daly zakódovat i do URL přidáním jmeno:heslo@ před cílovou stránku. Tento způsob je ale označený jako deprecated (překonaný), takže by se neměl používat. Některé prohlížeče, jako například Chromium, už ho ani nepodporují.

Další čtení

Více si můžeš o tématu anglicky přečíst na blogu Narayana Prustyho, nebo tradičně zhuštěně na anglické Wikipedii.

Too Long, Didn’t Read?

HTTP autentizace je jednoduchý způsob, jak omezit přístup do části webu. Dá se použít v PHP nebo přímo přes server (viz příklady výše).

Publikováno 2. 05. 2017
Líbil se ti článek? Napiš komentář, co si o něm myslíš: